News Updates19 Jan 2018

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Nov

ส่งท้ายปี 2560 กับงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า โดย คิงส์เมนฯ
24 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Oct

Myanmar Build & Decor 2017 * โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องมุดชุมชน กับธนาคาร CIMB * Thai Museum Day 2017 * Outing Kingsmen Seminar
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Sep

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Aug

K Forum and K Station are Back !! * K Forum the 2nd Episode ในหัวข้อ มองโลก เห็นเรา ก้าวทันกระแสดิจิตอล
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Jul

* กิจกรรม Kingsmen C.M.T.I. Outing 2017 * รางวัลคูหาสวยงาม Money Expo Bangkok 2017
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Jun

เพื่อความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : May

ความปลอดภัยและชีวอนามัยสำหรับพนักงาน
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Apr

Humpty Dumpty and 3 dots Stories
10 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Mar (2)

7 งานเด่นประจำเดือนมีนาคม * 1.K Forum 2. กิจกรรม CSR โครงการ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และ ห้องสมุดชุมชน 3. จากขี้เลื่อยสู่ปุ๋ยธรรมชาติ 4. งาน Asia 2017 5. Money Expo พัทยา 2017 6. รางวัลต่อต้านการทุจริต 7. โครงการ Company snapshot NOMURA
09 Oct 2017

Kingsmen C.M.T.I. enews 2017 : Mar (1)

*K Station ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ * Fespa Asia 2017 ที่ในงานนี้คิงส์เมนฯ ได้รับโอกาสให้ทำการออกแบบ และตกแต่งคูหาพิเศษให้ผู้มาร่วมแสดงสินค้าภายในงาน

12>>>